Εκτύπωση

Πακέτα εργασίας

Το έργο περιλαμβάνει έξι (6) πακέτα εργασίας, καθένα από τα από αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

1.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

1.2 Διαχείριση έργου

ΠΕ2: Πληροφόρηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων

2.1 Ημερίδες

2.2 Δράσεις προώθησης οινικών προϊόντων

2.3 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

2.4 Ιστοσελίδα/προβολή

2.5 Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ

ΠΕ3: Έρευνες/ Μελέτες

3.1 Εκπόνηση μελέτης για την τοπική οινική παράδοση

3.2 Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του οινικού τουρισμού

ΠΕ4: Δημιουργία Οινικού Μουσείου στην Κόνιτσα

4.1 Κατασκευή του Μουσείου

4.2 Προμήθεια εξοπλισμού

4.3 Δημιουργία ενός πρότυπου αμπελώνα

ΠΕ5: Δημιουργία εκθεσιακών χώρων στο Celino San Marco και στο Guagnano

5.1 Προμήθεια εξοπλισμού στο Cellino San Marco

5.2 Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στο Guagnano

5.3 Προμήθεια εξοπλισμού στο Guagnano

ΠΕ6: Δράσεις δικτύωσης για την προώθηση των οινικών προϊόντων και του οινοτουρισμού

6.1 Διασυνοριακό forum

6.2 Δράσεις εκπαίδευσης

Το έργο έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2011 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013.